strona główna o wydziale studia   nauka historia dokumenty badania kontakt

Strona główna

MOST - Program Mobilności Studentów i Doktorantów
Projekt Wyszehradzki

Aktualności

Kraków, 25.02.2019 r.

ORGANIZACJA LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ W ROKU AKAD. 2018/2019 na studiach stacjonarnych; niestacjonarnych i podyplomowych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Zgodnie z Decyzją Nr R/D. 0201- 8/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019:

Kraków, 25.02.2019 r.

Decyzja Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany terminu sesji poprawkowej dla studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia.

Kraków, 22.02.2019 r.

Decyzja Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej 2019 r. W sprawie: dokumentów, które należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Filologicznego przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego.

Kraków, 22.10.2018 r.

Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu 5 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w budynku przy ul. Podchorążych 2, sala 57 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Moniki Zabrockiej-Śliwki.

Tytuł rozprawy: "Efficacy of audio description dedicated to children within the functionalist approach to translation" ("Efektywność audiodeskrypcji dla dzieci w ramach funkcjonalistycznego podejścia do tłumaczenia")

Kraków, 22.10.2018 r.

Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu 15 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w budynku przy ul. Podchorążych 2, sala 57 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Magdaleny Łomzik.

Tytuł rozprawy: "Strategie i techniki tłumaczenia niemieckojęzycznych nazw placówek medycznych w przekładzie poświadczonym".

Kraków, 28.09.2018 r.

O R G A N I Z A C J A ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ W ROKU AKAD. 2018/2019 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Kraków, 23.09.2018 r.

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY INAUGURACJA ROKU AKAD. 2018/2019 DLA STUDENTÓW PIERWSZYCH LAT STUDIÓW STACJONARNYCH I stopnia - 1 października 2018 r.

Kraków, 29.05.2018 r.

Dziekanat uprzejmie informuje, iż dyżury Pani Prodziekan dr hab. prof. UP Joanny Rokity - Jaśkow są odwołane z powodu choroby. Wszelkie sprawy studenckie prosimy kierować do Prodziekana - dra hab. prof. UP Marka Karwali lub do dziekanatu.

Kraków, 19.02.2018 r.

Decyzja nr WF. 421-4/2018 Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 19 lutego 2018 r. W sprawie: dokumentów, które należy złożyć w Dziekanacie Wydzału Filologcznego przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego.Kraków, 19.02.2018 r.

O R G A N I Z A C J A LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ W ROKU AKAD. 2017/2018 na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Dziekanat uprzejmie informuje, iż dla studentów studiów niestacjonarnych oraz słuchaczy studiów podyplomowych dziekanat (p. 31 c) będzie czynny dodatkowo w każdą drugą sobotę miesiąca w godz. od 9.00 do 12.00 (od stycznia do czerwca 2018 r.)


Kraków, 2.10.2017 r."Rocznik Przemyski. Literatura i Język"

Ukazał się kolejny, 53 tom "Rocznika Przemyskiego" 2017, z. 2 (21): "Literatura i Język", wydawanego przez przemyskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk we współpracy z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

"Rocznik Przemyski. Literatura i Język" znajduje się na liście czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (część B, 7 punktów) oraz w bazie Index Copernicus i CEJSH. Tegoroczny tom "Rocznika Przemyskiego" ukazał się dzięki środkom otrzymanym z budżetu Województwa Podkarpackiego i Gminy Miejskiej Przemyśl. Z bieżącą ofertą wydawniczą TPN można zapoznać się w Biurze przy ul. Kościuszki 7 w Przemyślu lub za pośrednictwem strony internetowej www.tpn.przemysl.pl Zapraszamy serdecznie na promocję "Rocznika Przemyskiego", która odbędzie się 20 listopada w siedzibie wydawcy - Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu.O R G A N I Z A C J A ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ W ROKU AKAD. 2017/2018 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Kraków, 27.09.2017 r.WYDZIAŁ FILOLOGICZNY INAUGURACJA ROKU AKAD. 2017/2018 DLA STUDENTÓW PIERWSZYCH LAT STUDIÓW STACJONARNYCH I stopnia - 2 października 2017 r.

Kraków, 22.05.2017 r.pismo Prorektora ds. Studenckich dotyczące terminów składnia wniosków o stypendia socjalne na rok akademicki 2017/2018


Kraków, 8.05.2017 r.Konferencja Rabka w literaturze, literaci w Rabce (Rabka, 26-27.05.2017 r.)


Kraków, 4.04.2017 r.Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST


Kraków, 15.02.2017 r.Organizacji letniej sesji egzaminacyjnej 2016/2017
Organizacji letniej sesji poprawkowej dla III roku


Kraków, 6.12.2016 r.Organizacja roku akademickiego 2016/2017 na studiach niestacjonarnych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Organizacja roku akademickiego 2016/2017 na studiach stacjonarnych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie


Kraków, 10.11.2016 r.Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż decyzją Dziekana Wydziału z dniem 1 grudnia 2016 roku nastąpi zmiana przyjęć stron w Dziekanacie:
PONIEDZIAŁEK jest dniem wewnętrznym (bez przyjmowania stron)
WTOREK - PIĄTEK w godz. od 11.00 do 14.00
na studiach niestacjonarnych w PIĄTEK OD 12.00 DO 15.00 

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 - 2017Dziekanat
tel. (12) 662-64-14, 662-64-21, 662-64-22
e-mail: dz.fil@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny